Kunder

InfoWeavers plattform QMO gör att vi sparar mycket manuellt arbete i samband med månads- och årsbokslut. Det som tidigare tog dagar att ta fram, får vi nu fram automatiskt. InfoWeavers personal är lätta att arbeta med och levererar vad vi överenskommit.

Anders FranssonEkonomichef, OBOS

I InfoWeaver har vi hittat en part som kan stötta oss i att realisera arbetet med att utveckla en systemlösning som är enkel för slutanvändare och flexibel för att hantera morgondagens verksamhetskrav. Vi är väldigt nöjda med hur InfoWeaver har hanterat integrationsarbetet mellan ett flertal av våra system. Samarbetet mellan teknik och verksamhet skapar de rätta förutsättningarna för att lyckas.

Stefan HenrikssonVerksamhetsutvecklare, Klövern
SEB-logo

InfoWeavers produkt innebar att vi snabbt och enkelt kunde utveckla en koncerngemensam informationsplattform som var anpassad efter våra behov.

Dessutom var det nära samarbetet med InfoWeaver under implementeringen av applikationen en stor fördel. Vi hade full kontroll. Om någon detalj i applikationen inte fungerade som vi ville, upptäckte vi det omedelbart. Tack vare flexibiliteten i produkten kunde vi snabbt göra anpassningar och få det korrigerat direkt. Hade det varit någon av de stora leverantörerna hade vi fått avvakta till releasen av nästa version.

Per RosanderAnsvarig för Financial Systems Development, SEB

Mycket av informationen har självklart funnits tidigare, men utspritt. Genom InfoWeaver har vi för första gången kunnat samla statistik för hela bankens kreditportfölj på ett enda ställe. Med den information, som nu finns tillgänglig genom InfoWeaver, öppnas nya möjligheter till analyser och riskbedömningar. Både i det dagliga arbetet på bankkontoren och för banken som helhet.

Per RosanderAnsvarig för Financial Systems Development, SEB

Med de nya beräkningsmodellerna i Basel II och verktyg som InfoWeaver kan vi beräkna kapitaltäckningskravet med betydligt större precision. Omotiverade säkerhetsmarginaler försvinner, vilket i förlängningen innebär att banken kan öka utlåningen och därmed tjäna mer pengar. Informationen som nu finns lagrad och kvalitetssäkrad i InfoWeaver öppnar nya affärsmöjligheter, både i den enskilda affären och för koncernen i sin helhet.

Per RosanderAnsvarig för Financial Systems Development, SEB

Vi har blivit av med en massa manuellt arbete i samband med vår månadsrapportering. Moment som tog mycket tid, både för IT och ekonomiavdelningen. Nu får vi både utfallet och vår budget automatiskt konsoliderad för hela Areco-koncernen. Dessutom har vi förbättrat vår kvalitet på vår uppföljning. Nästa steg blir att följa upp försäljning och orderingång.

Roger SilwerIT-chef, Areco

Allt vi behövde fanns ju redan i huset, berättar Dan Petersson, på Landstinget Kronoberg. Vi hade informationen i våra operativa system, en SQL-server och vi arbetade redan i Excel och Explorer. Allt vi behövde var hjälp att koppla ihop det på rätt sätt. Det fick vi av InfoWeaver.

Dan PetersonBudgetchef, Landstinget Kronoberg

Ta bara de mängder av obligatoriska enkäter som vi levererar till olika myndigheter som exempel. En rapport som tidigare tog två personer två dagar att sammanställa, färdigställs idag på bara någon timme!

Dan PetersonBudgetchef, Landstinget Kronoberg
Vasakronan-logo

Det gör vårt dagliga arbete betydligt enklare. Vid prognostisering till exempel; förr var man var tvungen att gå in i flera olika system och hämta in filer till prognosverktyget. Idag arbetar prognosverktygen direkt mot datalagret där finns all information som behövs.

Sören SandellIT-chef, Vasakronan

Just enkelheten att lägga till och dra ifrån är storheten i den här lösningen från InfoWeaver. När grunden finns, paketerad och kvalitetssäkrad, är det enkelt att utveckla och koppla på nytt.

Sören SandellIT-chef, Vasakronan

Önskar du se de kompletta fallstudierna, vänligen kontakta InfoWeavers VD, Mikael Höggren.

Urval av kunder
SEB-logo
Vasakronan-logo

För mer information om hur InfoWeaver kan hjälpa er, kontakta oss idag.