Allmänt

InfoWeaver har lång erfarenhet att hjälpa kunder med beslutsstöd och verksamhetsuppföljning för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar! Vi hjälper er med att få mer tid för analys, jobba med förbättringar, öka intäkterna samt att se framåt. Ni blir av med manuellt onödigt arbete! Vårt sätt att arbeta gör att ni tjänar in (ROI) investeringen på väldigt kort tid.

Vi har totalt > 1.500 användare och ett stort antal kunder som vi arbetar med dagligen.

För att implementera kundernas lösningar använder vi vår plattform QMO. Baserat på QMO erbjuder vi skräddarsydda lösningar helt anpassade efter kundens processer men även mer färdiga applikationer för

  • Ekonomisk uppföljning
  • Budget/Prognos
  • Finansiell projektuppföljning

När ni har QMO på plats får ni en plattform att växa i som ni kan komplettera med fler applikationer, datakällor och användargrupperingar.

InfoWeaver gruppen består av InfoWeaver Services AB, InfoWeaver Consulting samt InfoWeaver Group AB. InfoWeaver gruppen har mycket god kreditvärdighet samt en stabil och god lönsamhet. Vår personal är stationerad på Ringvägen 100 i Stockholm och i Bukarest i Rumänien.

Mission
Vi ökar våra kunders produktivitet genom lösningar för processer.

Affärsidé
InfoWeaver vässar beslutsstödet hos våra kunder med plattformen QMO som möjliggör flexibla lösningar med hög kvalitet, prestanda och användarvänlighet. Baserat på QMO erbjuder vi t ex Ekonomisk uppföljning, Budget/Prognos, Finansiell projektuppföljning, Datalager och BI samt att vi är mästare på att lösa komplexa problem!

Affärssegment

  • Bank och finans
  • Fastighet och bygg
  • Detaljhandel
  • FMCG
  • Industri
  • Myndighet

För mer information om hur InfoWeaver kan hjälpa er, kontakta oss idag.