Produkter

InfoWeaver erbjuder beslutsstödslösningar i form av produkter och konsulttjänster.

Kundnytta:

 • Ökad produktivitet
  Minskad tidsåtgång för att samla in och kvalitetssäkra data vid t ex framtagande av nyckeltal, månadsrapporter och budget/prognos. Mer tid för analys, jobba med förbättringar, öka intäkterna samt att se framåt. Ni blir av med manuellt arbete!
 • Applikationer
  Baserat på QMO – ”Det smarta datalagret” – erbjuder vi applikationer för Ekonomisk uppföljning, Budget/Prognos och Finansiell projektuppföljning.
 • Anpassade lösningar
  Baserat på QMO bygger vi beslutsstöd helt anpassat efter era processer. Skräddarsytt, flexibelt, användarvänligt och effektivt!
 • Snabbt införande och smidig förvaltning
  Med QMO erbjuder vi färdiga komponenter och applikationer som ger snabbt införande med hög kvalitet. QMO har även stöd för underhåll av lösningen utan att blanda in IT, vilket ger en smidig och kostnadseffektiv förvaltning.

Våra applikationer:

 • Ekonomisk uppföljning
  Resultaträkning, Balansräkning och Budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserat på ekonomimodeller som underhålls av kunden.
 • Budget/Prognos
  Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer, etc samt med funktioner för bl a versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.
 • Finansiell projektuppföljning
  Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkylen, projektstartsbeslut, budget och därefter projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser, till projektavslut.
 • Skräddarsydda applikationer
  Utöver ovan skräddarsyr vi applikationer som t ex fastighetsportaler, underhållsplanering, artikel/pris master, riskhantering av lånestock.

Alla våra applikationer baseras på plattformen QMO.

Vår plattform QMO – ”Det smarta datalagret!”

 • Time to market
  Med QMO startar ni med en stor del av lösningen klar och bygger endast de kundunika delarna, vilket förutom snabbare resultat även ger en högre kvalitet.
 • Kvalitet
  Hög datakvalitet med vår valideringsmotor och hög kvalitet på lösningen eftersom den används av många kunder.
 • Egna verksamhetsapplikationer
  Bygga egna verksamhetsapplikationer, inte som separata lösningar, utan integrerade med datalagret.
 • Manuell inmatning
  Manuell inmatning av information såsom nyckeltalsmål, budget/prognos, etc.
 • Analyser
  Adhoc rapporter/fria analyser med t ex Excel Pivot.
 • Visualisering
  Valfria visualiseringsverktyg, t ex Power BI och Qlik.
 • Resurser
  Mindre personberoende än om ni bygger ”från scratch”. 
Supportorganisation på plats, delar på resurser för support- och underhåll.
 • Skalbar
  En plattform att växa i! – Inte bara för ekonomi, utan även för andra områden.

För mer information om hur InfoWeaver kan hjälpa er, kontakta oss idag.