Slide background

ÖKAD PRODUKTIVITET

Vi ökar våra kunders produktivitet genom lösningar för processer.

Slide background

ANPASSADE LÖSNINGAR

Beslutsstödsprodukter byggda och anpassade för era processer.

Slide background

BUDGET & PROGNOS

Beslutsstödsprodukter som ökar er datakvalitet och effektiviserar era processer.

Slide background

SNABBT INFÖRANDE

Beslutsstödsprodukter som snabbt leder till resultat.

InfoWeaver

InfoWeaver erbjuder beslutsstödslösningar i form av produkter och konsulttjänster.

Våra lösningar
  • Distribution och logistikoptimering
  • Fastighetsförvaltning
  • Komplexa projektstrukturer och kontroll
  • Koncernkonsolidering av multipla/internationella enheter
  • Riskhantering av lånestock (Basel II)
  • Sälj, marknad och produktledning
  • Upphandlingshantering
  • Verksamhetsutveckling
SEB-logo

InfoWeavers produkt innebar att vi snabbt och enkelt kunde utveckla en koncerngemensam informationsplattform som var anpassad efter våra behov.

Per RosanderAnsvarig för Financial Systems Development, SEB
Vasakronan-logo

Just enkelheten att lägga till och dra ifrån är storheten i den här lösningen från InfoWeaver. När grunden finns, paketerad och kvalitetssäkrad, är det enkelt att utveckla och koppla på nytt.

Thomas Westermark IT-chef, AP Fastigheter (numera Vasakronan)
BE-GROUP

Med InfoWeavers lösning kan vi hantera både den legala och den operativa konsolideringen i ett och samma system.

Torbjörn Clementz CFO, BE Group
Ett urval av kunder
SEB-logo
BE Group-logo
Vasakronan-logo

Landstinget Kronoberg-logo

För mer information om hur InfoWeaver kan hjälpa er, kontakta oss idag.

© Copyright InfoWeaver Consulting. All rights reserved.