Slide background

ÖKAD PRODUKTIVITET

Minskad tidsåtgång för att samla in och kvalitetssäkra data vid t ex framtagande av nyckeltal, månadsrapporter och budget/prognos. Mer tid för analys, jobba med förbättringar, öka intäkterna samt att se framåt. Ni blir av med manuellt arbete!

Slide background

APPLIKATIONER

Baserat på QMO – ”Det smarta datalagret” – erbjuder vi applikationer för

- Ekonomisk uppföljning
- Budget/Prognos
- Finansiell projektuppföljning

Slide background

ANPASSADE LÖSNINGAR

Baserat på QMO bygger vi beslutsstöd helt anpassat efter era processer.
Skräddarsytt, flexibelt, användarvänligt och effektivt!

Slide background

SNABBT INFÖRANDE
SMIDIG FÖRVALTNING

Med QMO erbjuder vi färdiga komponenter och applikationer som ger snabbt införande med hög kvalitet.
QMO har även stöd för underhåll av lösningen utan att blanda in IT, vilket ger en smidig och kostnadseffektiv förvaltning.

InfoWeaver

InfoWeaver erbjuder beslutsstödslösningar i form av produkter och konsulttjänster.

Våra lösningar
  • Ekonomisk uppföljning med t ex resultaträkning, balansräkning, budgetuppföljning och likviditetsplanering
  • Budget/Prognos av t ex intäkter, kostnader, volymer och timmar
  • Finansiell projektuppföljning för bygg- och fastighetsbranschen inkl toll-gates, riskhantering, budget/prognos och projektkalkyler
  • Fastighetsförvaltning, t ex förvaltarportaler, fastighetssammanställning, underhållsplanering, hyressimuleringar, omsättningshyra, besöksstatistik, vakansrapporter, area-, energi- och ärendeuppföljning
  • Koncernkonsolidering
  • Riskhantering av lånestock (Basel II)
  • Price & Promotion för detaljhandel
  • Datalager och lösningar för komplexa problem

InfoWeavers plattform QMO gör att vi sparar mycket manuellt arbete i samband med månads- och årsbokslut. Det som tidigare tog dagar att ta fram, får vi nu fram automatiskt. InfoWeavers personal är lätta att arbeta med och levererar vad vi överenskommit.

Anders FranssonEkonomichef, OBOS

I InfoWeaver har vi hittat en part som kan stötta oss i att realisera arbetet med att utveckla en systemlösning som är enkel för slutanvändare och flexibel för att hantera morgondagens verksamhetskrav. Vi är väldigt nöjda med hur InfoWeaver har hanterat integrationsarbetet mellan ett flertal av våra system. Samarbetet mellan teknik och verksamhet skapar de rätta förutsättningarna för att lyckas.

Stefan HenrikssonVerksamhetsutvecklare, Klövern
Vasakronan-logo

Just enkelheten att lägga till och dra ifrån är storheten i den här lösningen från InfoWeaver. När grunden finns, paketerad och kvalitetssäkrad, är det enkelt att utveckla och koppla på nytt.

Sören SandellIT-chef, Vasakronan
Urval av kunder
SEB-logo
Vasakronan-logo

För mer information om hur InfoWeaver kan hjälpa er, kontakta oss idag.